Opsætning af A-numre skift

Ved udgående kald vises det nummer (A-nummer), der er valgt på siden Telefonnumre, men det er muligt at definere regler, der i forskellige situationer skifter A-nummer.

Arbejdsgang:
Først skal oprettes en plan, en plan består af en eller flere regler der sætter A-nummeret. Reglerne gennemløbes i den angivne prioritet, og første regel der er overholdt benyttes. Derefter skal der på telefonnumre siden under udgående kald vælges hvilke iptelefoner og mobiler der skal benytte planen, samt vælges hvilket primært A-nummer der skal vises, hvis der ikke udpeges et A-nummer i planen.

Brugen beskrives her ved et par eksempler:

1. eksempel:
Alle firmaets mobiltelefoner skal vise firmaets hovednummer i arbejdstiden, og mobilens eget nummer uden for arbejdstiden. Vi antager at der allerede er defineret en tidsplan 'Aaben' der definerer firmaets åbningstider, samt at firmaets hovednummer er 12345678. Først skal der oprettes en plan der udvælger hvornår firmaets hovednummer skal vises, vi vælger at kalde planen 'Vis hovednummer', på siden 'A-numre skift' opretter vi ny plan med parametrene:

PlanVis hovednummer
Prioritet1
Nummer12345678
Gruppe kontrolAlle
Nummer grupperingen vælges
TidsplanAaben

Reglen gemmes og vi går til siden 'Telefonnumre', under udgående kald vælges alle mobiler til at benytte deres tilknyttede nummer som primær nummer, og under 'Overstyring af visning' vælges 'Vis hovednummer'.

2. eksempel:
Firmaet fra ovenstående eksempel planlægger ferie og det ønskes, at der i ferieperioder ikke vises firmaets hovednummer når der ringes ud, der skal istedet vises det primære nummer, der er valgt på Telefonnumre siden. Vi antager at der er defineret en Tidsplan 'Ferie', der indeholder ferie perioderne. Så vi skal tilføje en regel til planen 'Vis hovednummer':

Prioritet1
NummerPrimært
Gruppe kontrolAlle
Nummer grupperingen vælges
TidsplanFerie

Vær opmærksom på, at den nye regel har samme prioritet som den gamle, hvorfor den gamle regel automatisk er blevet flyttet til prioritet 2, hvilket vi ønsker, idet vi ønsker, at der checkes for ferie perioder, inden der testes for, om vi er inden for firmaets åbningstider.

Herefter ser planen ud som følger:

PlanPrioritetNummerTidsplanGruppe kontrolNummer grupper
Brug hovednummer1Primært nr.FerieAlle
Brug hovednummer2123456789AabenAlle


3. eksempel:
Firmaet med ovenstående plan ønsker at justere opsætningen, så der vises mobilernes egne A-nummre frem for hovednummeret, når der ringes til kollegaerne. Vi ønsker altså at reglen med proritet 2 ikke gælder når der ringes til kollegaer. På siden 'Numre grupper' opretter vi en gruppe der hedder Kollegaer og indeholder alle kollegaernes numre. Herefter opdateres reglen med prioritet 2. Feltet 'Gruppe kontrol' ændres til 'Alle undtagen grupperne' og i feltet Grupper vælges gruppen Kollegaer, hermed opnåes det ønskede.

Top