Fortrydelsesret

Når du handler på nettet i Danmark, har du som udgangspunkt altid 14 dages fortrydelsesfrist. Læs her, hvordan du i praksis benytter fortrydelsesretten.

Hvornår starter og slutter fristen for at fortryde?
De 14 dages fortrydelsesfrist starter når du modtager varen. Hvis du bestiller en ydelse uden fysiske varer, løber fristen fra bestillingsdagen. I begge tilfælde udløber fristen 14 dage senere. Den dag du foretager bestillingen, tæller ikke med i de 14 dage.

Sådan benytter du fortrydelsesretten.
Hvis du fortryder et køb af en vare, er det vigtigt, at du giver FONET tydelig besked om, at du fortryder inden fortrydelsesfristen udløber, det gør du ved at udfylde denne formular inden fristen udløber. Du få en kvittering for, at meddelelsen er modtaget, så du kan bevise, at du har overholdt fristen. Du har yderligere 14 dage til at returnere evt. varer. Når FONET modtager varen bliver den besigtiget og en vurdering foretages mht. evt. værdiforringelse. Husk derfor altid at returnere varen i original og ubeskadiget emballage. Du vil senest inden 14 dage få tilbagebetalt det fulde købsløb eller et reduceret beløb ved en vurderet værdiforringelse. Du skal selv betale for returnering af den købte vare. En eventuel forsendelsesskade ved returnering skal du selv dække. Ved køb uden fysiske varer sker tilbagebetalingen uden væsentlig forsinkelse.

Hvis du fortryder et køb af en vare, før varen er leveret til dig, skal du benytte samme formular som angivet ovenfor. Top